Sobre Waitala

Waitala és una plataforma digital de comunicació ètica que sorgeix per donar forma i veu a projectes amb valors mitjançant formació i disseny estratègics. 

Volem ajudar a persones amb projectes transformadors a que comuniqueu millor com esteu canviant el món per augmentar el vostre impacte social.

Creiem que existeix una nova forma de viure i treballar que està en plena ebullició. Creiem també que existeix molta gent  que cada vegada es qüestiona més l’impacte que la seva forma de viure i de consumir té al món, però que encara no coneix aquesta nova economia.

Per això, creiem que les persones que impulsem projectes amb valors tenim la missió d'explicar el que estem fent de forma transparent, didàctica i senzilla. D'aquesta manera, potser algun dia puguem dir que aquesta és l'economia predominant.

Oferim des de recursos virtuals com a plantilles, guies i videotutoriales perquè aquelles iniciatives que esteu naixent pugueu elaborar les vostres peces de comunicació, fins a serveis a mida com mentoria, formació, estratègia i disseny ètic per a les iniciatives que esteu en creixement.

Si vols conèixer més sobre l’origen de Waitala, pots llegir la història en aquest article.

Manifest de la comunicació ètica

Aquí tens un resum del nostre Manifest de la comunicació ètica. Si vols, també pots llegir el article on apareix aquest manifest més desenvolupat.

Segons Waitala, la comunicació ètica:

 1. Promou un món millor
 2. Impulsa la vocació personal
 3. Treballa des dels valors
 4. Veu la persona que ets
 5. Et diu el que obtindràs
 6. T’explica l’essència
 7. T’exposa els detalls més íntims
 8. Treballa de dins cap a fora
 9. S’obre al món

Com es conforma l'equip de Waitala?

Som un equip de persones col·laboradores independents.

Els nous temps demanen noves formes de treballar, no només molt més ètiques i justes, sinó també molt més flexibles, per adaptar-nos a les necessitats del mercat incorporant el talent que cada projecte necessita, i per permetre la conciliació de la vida laboral i personal.

Per aquest motiu, comptem amb diferents persones col·laboradores que treballen seguint els nostres criteris ètics i posant tota la seva energia i el seu talent a la disposició dels projectes:

Actualment comptem amb aquest equip de persones col·laboradores habituals:

 • Mariona López · Emprenedora, docent i dissenyadora. Fundadora de Waitala
 • Mònica Valcárcel · Integradora per a l’impuls de nous projectes
 • Maria Iglesias · Dissenyadora gràfica i web
 • Oliver Faig · Director d’art digital
 • Carlos Pérez · Director d’art creatiu
 • Óscar Chuecos · Animador 2D motion graphics i docent
El equipo de Waitala
Vols treballar amb nosaltres?

Com veus, treballem amb persones col·laboradores independents. Si aquesta és la teva situació, t’animem a escriure’ns explicant-nos com pots ajudar-nos i per què t’ha interessat el nostre projecte.

Si vols saber com tractarem les teves dades en aquest cas, pots llegir els detalls en el botó inferior.

Sobre Waitala

Waitala es una plataforma digital de comunicación ética que surge para dar forma y voz a proyectos con valores mediante formación y diseño estratégicos. 

Queremos ayudar a personas con proyectos transformadores a que comuniquéis mejor cómo estáis cambiando el mundo para aumentar vuestro impacto social.

Creemos que existe una nueva forma de vivir y trabajar que está en plena ebullición. Creemos también que existe mucha gente ahí fuera que cada vez se cuestiona más el impacto que su forma de vivir y de consumir tiene en el mundo, pero que aún no conoce esta nueva economía.

Por eso, creemos que las personas que impulsamos proyectos con valores tenemos la misión de explicar lo que estamos haciendo de forma transparente, didáctica y sencilla. De este modo, quizás algún día podamos decir que esta es la economía predominante.

Ofrecemos desde recursos virtuales como plantillas, guías y videotutoriales para que aquellas iniciativas que estáis naciendo podáis elaborar vuestras piezas de comunicación, hasta servicios a medida como mentoría, formación, estrategia y diseño ético para las iniciativas que estáis en crecimiento.

Si quieres conocer más sobre el origen de Waitala, puedes leer la historia en este artículo.

Manifiesto de la comunicación ética

Aquí tienes un resumen de nuestro Manifiesto de la comunicación ética. Si quieres, también puedes leer el artículo donde aparece este manifiesto más desarrollado.

Según Waitala, la comunicación ética:

 1. Promueve un mundo mejor
 2. Impulsa la vocación personal
 3. Trabaja desde los valores
 4. Ve la persona que eres
 5. Te dice lo que obtendrás
 6. Te explica la esencia
 7. Te expone los detalles más íntimos
 8. Trabaja de dentro hacia fuera
 9. Se abre al mundo
 

¿Cómo se conforma el equipo de Waitala?

Somos un equipo de personas colaboradoras independientes.

Los nuevos tiempos piden nuevas formas de trabajar, no solo mucho más éticas y justas, sino también mucho más flexibles, para adaptarnos a las necesidades del mercado incorporando el talento que cada proyecto necesita, y para permitir la conciliación de la vida laboral y personal.

Por este motivo, contamos con diferentes personas colaboradoras que trabajan siguiendo nuestros criterios éticos y poniendo toda su energía y su talento a disposición de los proyectos:

Actualmente contamos con este equipo de personas colaboradoras habituales:

 • Mariona López · Emprendedora, docente y diseñadora. Fundadora de Waitala
 • Mònica Valcárcel · Integradora para el impulso de nuevos proyectos
 • Maria Iglesias · Diseñadora gráfica y web
 • Oliver Faig · Director de arte digital
 • Carlos Pérez · Director de arte creativo
 • Óscar Chuecos · Animador 2D motion graphics y docente
El equipo de Waitala
¿Quieres trabajar con nosotros?

Cómo ves, trabajamos con personas colaboradoras independientes. Si esta es tu situación, te animamos a escribirnos explicándonos cómo puedes ayudarnos y por qué te ha interesado nuestro proyecto.

Si quieres saber cómo vamos a tratar tus datos en este caso, puedes leer los detalles en el botón inferior.