CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

D’una part, el proveïdor dels productes, Mariona López Bosch (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social a Camí Rigatell, 8, 25724 Martinet, (Lleida), N.I.F. 51078324Q, telèfon d’atenció al client 686413983, i e-mail: hola@waitala.com, sent titular del lloc web www.waitala.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat. I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador. TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.

b. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris. El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail hola@waitala.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions. Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador. El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals. És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. Mariona López Bosch no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com a targetes de memòria. Mariona López Bosch no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda a la web. La responsabilitat civil de Mariona López Bosch pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat al prestador per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits en la web www.waitala.com, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web. Mariona López Bosch és una empresa especialitzada en la venda a distància de productes d’educació, disseny, comunicació i valors. Mariona López Bosch ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon. Mariona López Bosch no posseeix cap tenda física per a la venda de productes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació:La tenda virtual de www.waitala.com està activa per a tota Espanya.

2.3 Capacitat per contractar:Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través de la web www.waitala.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web www.waitala.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Mariona López Bosch es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.waitala.com:

3.1 Publicació de preus: De forma excepcional els preus dels productes mostrats en la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb Vostè amb la finalitat d’emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, Vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, folletons, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per la nostra banda.

Els continguts de www.waitala.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d’això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Totes les informacions contractuals presents en la web es mostren en llengua espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat del/els producte/s: Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb Vostè per donar-li a triar entre les següents opcions:

a) elecció d’un producte alternatiu, amb característiques similars al producte a reemplaçar;

b) la comunicació de la seva disponibilitat, per si prefereix esperar al fet que aquest producte torni a estar disponible a la botiga.

Si declina els nostres suggeriments, la comanda relacionada amb aquests productes serà cancel·lada i se li retornarà qualsevol suma que hagués satisfet pels mateixos.

3.4 Dret d’Anul·lació: Mariona López Bosch es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.waitala.com. Per al cas que es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’Atenció al Client de Mariona López Bosch li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any:L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les divuit (18) hores, quedant per al dia hàbil següent a Martinet. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processats a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.

3.6 Frau: Si Mariona López Bosch sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari per poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats en l’Avís legal i Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

  1. Escollir el producte fent clic en ell, i s’afegirà automàticament al “carret”.
  2. Si es desitgen agregar més productes, haurà de seleccionar l’opció “Seguir comprant”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l’opció d’eliminar del carret. Al carret de compra s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada s’han escollit tots els productes es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.
  3. Escollit/s el/els producte/s, haurà de clicar en la pestanya de “Finalitzar compra”, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
  4. Se sol·licitarà el registre de l’usuari per poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), en el qual s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d’acceptar la Política de Privadesa i l’Avís Legal). Una vegada emplenat aquest, rebrà a l’adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d’usuari ja registrat.

Si us plau, revisi els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

  1. Per finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó “Finalitzar compra”

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l’adreça d’e-mail que apareixerà en la web per procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web www.waitala.com.

Mariona López Bosch proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte hola@waitala.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

Mariona López Bosch posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

COMPRA COM A CONVIDAT  

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda. Una vegada finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

5. ENVIAMENT:

Els enviaments es realitzaran a través de la Correos, que té com a telèfon d’Atenció al Client el 902197197.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 3 i 4 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El Prestador no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’usuari, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l’usuari i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’Usuari verificar els productes a la seva recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats del lloc web, el prestador informarà prèviament a l’usuari respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats en la botiga www.waitala.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en la web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d’existències i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit. (IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que es disposa en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.)

El pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada juntament al producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’Usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

7. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

7.2 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el nº de comanda assignada i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per poder confirmar la comanda serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lada en el nostre sistema.

8. LLIURAMENT DE COMANDES:

8.1 Adreça de l’Enviament: El lliurament de les comandes es realitzarà al domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal forma, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a tal efecte, com l’és l’absència del destinatari.

L’horari de lliurament de la comanda serà en horari de feina habitual.

Sense perjudici de l’anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments es realitzen a destinacions d’Espanya Peninsular, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

Mariona López Bosch posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del termini que figura en la nostra web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

8.2 Terminis de lliurament: es corresponen als fixats en la fitxa de cada producte. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra el nostre Servei d’Atenció al Client podrà facilitar-te la informació de disponibilitat i un termini de lliurament.

Si ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre’ls en diferents dates. Tingui en compte que davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament de la mateixa contactant amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: hola@waitala.com indicant el nombre de comanda.

8.3 Confirmació de l’enviament: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista t’enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagis facilitat en realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament t’indicarem el nombre de seguiment corresponent perquè puguis fer el seguiment del mateix a través de la web del nostre transportista.

8.4 Danys en el lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa al transportista i contactar immediatament amb la nostra línia d’Atenció al Client 686413983 o a l’email hola@waitala.com dins de l’as 24h següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l’embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert l’embalum estant l’embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24h des de la seva recepció per contactar amb la nostra línia d’Atenció al Client 686413983 o a l’email hola@waitala.com. Transcorregudes 24h del lliurament no s’acceptaran reclamacions per danys en el producte.

9. DRET DE DESISTIMENT:

9.1 Dret de desistiment: L’Usuari té 14 dies naturals, comptats a partir de la data de la comanda, per a la devolució de la mateixa (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment, emplenant el formulari annexe a aquestes condicions, amb el seu nombre de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del/els producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumides per part de l’USUARI. El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Li proporcionarem un nº de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Haurà de remetre’ns-ho a través del mail hola@waitala.com o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/els productes per motius tècnics subjectes a la garantia de dit/s producte/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l’adreça que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte patirà una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del/els productes que envia així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast algun i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, amb el nombre de devolució que li haurem facilitat, li reemborsarem l’import total de la compra.

Recordi que en qualsevol cas el producte haurà d’incloure:

–           Nombre de devolució proporcionat

–           Nombre de comanda

–           Data de compra i d’exercici del desistiment

Informació d’interès (opcional):

–           Motius de la devolució

–           Informació que cregui necessària o d’interès per tramitar la devolució

L’usuari reconeix que l’acceptació del contracte/matrícula comporta l’execució immediata del servei (cursos online/en format digital) i per tant, conformement al que es disposa en l’article 103 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a aquest contracte no li resulta aplicable el dret de desistiment.

Si encara no s’han iniciat els tràmits per al començament del curs, i desitges cancel·lar-ho o modificar-ho, només has d’informar-nos dels canvis que vols realitzar, sense que això suposi cap cost en cas que la teva comanda encara no hagi estat tramitada. 

 

9.2 Devolució de producte defectuós: l’usuari haurà d’informar a Mariona López Bosch de la falta de conformitat amb el producte en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’aquesta. En el cas que el producte sigui defectuós d’origen, ha d’enviar un correu electrònic a hola@waitala.com amb el nombre de comanda i explicant el motiu de la devolució. El nostre servei d’Atenció al Client contactarà amb Vostè a través de correu electrònic o trucada telefònica indicant-li com procedir per a l’enviament del producte defectuós i proporcionant-te un nombre de devolució.

S’haurà de retornar el/els producte/s de la comanda a l’adreça que li facilitarem amb tots els elements amb que va ser lliurat en perfectes condicions,  sense danys ni marques que denotin un ús no adequat del bé o diferent a la naturalesa pròpia del mateix.

Una vegada el producte defectuós sigui rebut complint amb aquests requisits i es comprovi que el/els producte/s compten amb algun defecte de fàbrica ens posarem en contacte amb Vostè per gestionar la reparació, substitució, rebaixa o resolució del contracte. En qualsevol dels casos anteriors les despeses derivades seran a càrrec de Mariona López Bosch.

9.3 Devolució de producte no defectuós: Quan el producte no té defecte algun i la seva devolució ha estat motivada per desconeixement o mal ús, Mariona López Boschse posarà en contacte amb Vostè per indicar els passos a seguir per a la recuperació del producte.

Les despeses d’enviament derivades de la devolució d’un producte que no presenta desperfecte o defecte algun a l’usuari seran a càrrec de l’USUARI i Mariona López Bosch no procedirà a aquest enviament fins a haver rebut el pagament per endavant dels costos de transport. La verificació per part de Mariona López Bosch que el producte fruit de la devolució presenta desperfectes derivats d’un mal ús o protecció deficient durant l’enviament pot suposar l’anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte.

9.4 Devolució per error en la comanda per part de Mariona López Bosch: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; Mariona López Bosch es farà càrrec amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

9.5 Comprovació de les Devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució seran a càrrec de Mariona López Bosch que, una vegada en les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts en l’apartat 9.1. El no compliment d’aquests requisits pot suposar l’anul·lació de la Garantia o ocasionar la disminució del valor del producte.

En cas de faltar algun dels elements, el producte serà retornat al seu domicili amb una nota indicant el contingut que falti.

9.6 El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

  1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
  2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
  3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
  4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal.
  5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

10. REINTEGRAMENTS:

10.1 Reintegrament de les despeses d’enviament: Si sol·licita el reintegrament de les despeses d’enviament de la devolució haurà d’enviar els productes per correu estàndard (carta ordinària). La responsabilitat de l’enviament recau exclusivament en l’empresa de transport o mitjà contractat per a aquest enviament. Les despeses extra derivades de la contractació de serveis de lliurament ràpid seran a càrrec del client.

10.2 Reemborsament per devolució: Per al cas de devolució, el reemborsament dels imports pagats s’efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra. Mariona López Bosch no retornarà l’import o realitzarà cap reexpedició de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i estat d’embalatge i accessoris del producte objecte de la devolució o canvi en el nostre magatzem.

10.3 Termini de Reemborsament: el reemborsament s’efectuarà en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció i verificació de les condicions de la recepció de l’enviament. El termini màxim per realitzar el pagament establert és d’un mes. Per procedir al reintegrament haurà de donar-nos les següents dades:

– nº de devolució

– nº de factura i comanda

– IBAN + 20 dígits del seu compte bancari.

10.4 Mariona López Bosch declina el reintegrament de les quantitats si:

– els productes estan usats o deteriorats, o el seu ús ha excedit a la seva naturalesa.

– als productes els falta algun element.

11. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

11.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots els productes compten amb un període de garantia de 2 anys, conforme als criteris i condicions descrites en el Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementària, excepte casos excepcionals en els quals pot ser de diferent durada.

En cas que la Llei de Garanties de Venda de béns de consum (23/2003, de 10 de Julio) estableixi que el producte ha de ser enviat al fabricant per gestionar aquesta garantia,  l’equip de Mariona López Bosch li indicarà com procedir a través de correu electrònic o trucada telefònica. En aquests casos, Mariona López Bosch no es fa responsable de com el fabricant tramiti la garantia d’aquest producte.

Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no resulti aplicable:

a) S’ajustin a la descripció realitzada per Mariona López Bosch.

b) Siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posat en coneixement de Mariona López Bosch en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per Mariona López Bosch.

i) Mariona López Bosch descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

La falta de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per Mariona López Bosch o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’Usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en materials subministrats per l’Usuari.

11.2 Productes defectuosos: En cas de producte defectuós, Mariona López Bosch haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. Mariona López Bosch respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament, sempre que informi a Mariona López Bosch de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

11.3 Supòsits d’anul·lació de garantia: La garantia no s’aplica en els supòsits següents:

–           Deteriorament creat per adaptacions, ajustos o modificacions realitzades sobre un producte sense acord escrit amb el fabricant,

–           Despeses relatives al manteniment, reparació o canvi per peces per desgast normal,

–           Avaries i deteriorament d’accessoris,

–          Deteriorament creat per una mala utilització del producte, ús inadequat, no respecte cap a les instruccions d’ús pel que fa a la seva utilització i manteniment o una instal·lació inadequada,

–           Danys generats per persones no acreditades o l’usuari,

–           Danys causats per accidents, llampecs, inundacions, incendis o qualsevol altra causa que no sigui responsabilitat del fabricant,

–           Danys causats per una fallada del sistema en el qual el producte pugui estar incorporat,

–           Si el model o el nombre de sèrie del producte mostren alguna modificació,

–           Ús del producte fora del marc familiar i privat, per exemple en l’ús professional intensiu, o

–           Productes ja reparats per Serveis de Reparació aliens a Mariona López Bosch.

11.4 Substitució d’un producte irreparable: En el cas que el producte sigui considerat irreparable o el cost de la reparació sigui desproporcionat respecte al seu valor, es substituirà per un altre exactament igual. De no ser possible això últim, li oferirem un producte de característiques idèntiques o superiors.

La substitució del seu producte donarà per conclòs el seu contracte de compravenda i extensions de garantia si les hi hagués, ja que en adquirir el seu nou producte aquest es beneficiarà d’un nou contracte en tractar-se d’una nova compra.

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTI RESOLUTION)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer a els tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecto d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya).

14. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client 686413983 o a través del nostre formulari de contacte.

ANNEX: DRET DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

Nom: Mariona López Bosch
NIF: 51078324Q
Adreça: Camí Rigatell, 8, 25724 Martinet, (Lleida)
Telèfon: 686413983
Correu electrònic: hola@waitala.com

Dades del bé/prestació a desistir: __________________________

Nº comanda/factura: __________________________

Data comanda/factura: __________________________

Data de recepció del producte/servei: __________________________

Descripció del producte/servei: __________________________

Dades del consumidor/usuari: __________________________

Nom: __________________________

NIF: __________________________

Domicili: __________________________

Població: __________________________

Telèfon: __________________________

Correu electrònic: __________________________

Dret de desistiment: __________________________

De conformitat amb l’article 68 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda del ben/prestació descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud: __________________________

Signatura del consumidor/usuari: __________________________