Disseny de la línia gràfica i maquetació del material educatiu elaborat per Eduxarxa per a l’assignatura de filosofia en Instituts d’Educació Secundària de Catalunya. El material anomenat “Cruïlla Intercultural”  tracta sobre la figura de Raimon Panikkar. Ha de transmetre la serenitat, saviesa, diàleg, pau i harmonia relacionats amb aquesta figura, i també ha de tenir un punt fresc i jove atractiu per al públic adolescent. El concepte gràfic es basa en la intersecció, en l’encreuament de camins que serveixen per generar nous llocs de trobada i espais tant plens com buits. En tractar-se d’un material didàctic, en el disseny preval la claredat i facilitat de lectura dels textos.