Disseny Memòria 2017 · Cooperativa Drecera

Disseny de la memòria de Drecera, cooperativa que gestiona diferents iniciatives de serveis a les persones. La memòria es crea per donar a conèixer la cooperativa en profunditat, així com els projectes anuals que desenvolupen i la seva gestió econòmica amb transparència i solidesa, a partir d’una imatge molt visual i gràfica.

A més de la memòria completa, vam crear una versió reduïda per lliurar en mà.

També pots descarregar l’arxiu en PDF de la memòria.

Més info

Categories: